Infektiotautien ja superbakteerien diagnostiikkayritys Mobidiagille Tekesiltä 1,2 miljoonaa lisärahoitusta

Espoo, Suomi, 15. maaliskuuta, 2017 – Mobidiag Oy, suomalainen molekyylidiagnostiikan yritys julkisti tänään saaneensa 1,2 miljoonan lisärahoituksen Tekesiltä, suomalaiselta innovaatiotoiminnan rahoittajalta.

 

Mobidiag on ollut vahvasti mukana omalla osaamisellaan taistelussa antibioottiresistenssiä vastaan kehittämällä huippuluokan laitteita ja testejä suolistoinfektioiden sekä superbakteerien tunnistukseen. ” Olemme innoissamme, sillä Novodiag® -laitteella ja siihen liittyvillä testeillä voidaan saavuttaa entistä tarkempaa, nopeampaa ja kustannustehokkaampaa diagnostiikkaa erittäin helppokäyttöisessä muodossa. Näin saadaan tarkennettua potilaiden hoitoa, vähennettyä turhia antibioottikuureja sekä myös tunnistettua monille antibiooteille resistentit ns. superbakteerit”, sanoo Tuomas Tenkanen, Mobidiag:n toimitusjohtaja. ”Yhdessä tämän Tekesin rahoituksen ja Kansalaisrahoituksen järjestämän käynnissä olevan julkisen rahoituskierroksen sekä Euroopan investointipankilta (EIP) heinäkuussa 2016 saadun 15 miljoonan euron lainan turvin voimme viimeistellä uusimman Novodiag® -laitteemme testeineen ja saada sen markkinoille. Jatkamme myös teknologiamme kehittämistä edelleen vieläkin kilpailukykyisemmäksi”, Tenkanen jatkaa. Tekes on ollut ratkaisevan tärkeässä roolissa Mobidiagin menestyksekkäässä Novodiag® -laitealustan ja testien kehityksessä. Tekes on rahoittanut projektia kaiken kaikkiaan 6,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2013 lähtien. ”Tekes on merkittävästi rahoittanut meitä vuosien kuluessa ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että he uskovat meihin edelleen antamalla lisärahoitusta tuotekehityksellemme”, sanoo Tuomas Tenkanen, Mobidiagin toimitusjohtaja.

 

Tietoa antibioottiresistenssistä

Antibioottiresistenssi on yksi suurimmista uhkista maailman terveystilanteelle ja sen arvioidaan aiheuttavan 10 miljoonaa kuolemaa vuoteen 2050 mennessä1. Antibioottien liiallinen ja väärä käyttö on johtanut useille antibiooteille resistenttien, ns. superbakteerien kehittymiseen. Luotettavan ja nopean diagnostiikan avulla voidaan tunnistaa infektion aiheuttaja ja varmistaa potilaan asianmukainen ja turvallinen hoito käyttäen antibiootteja vain tarpeen mukaisesti. Sen avulla voidaan myös tunnistaa, eristää ja hoitaa mahdolliset superbakteerien kantajat ja ehkäistä näin taudin leviäminen sekä pienentää terveydenhuollon kustannuksia.

1 Jim O’Neill et al. (Toukokuu 2016). Tackling drug-resistant infections globally: Final report and Recommendations, The Review on Antimicrobial Resistance, p.11

 

Tietoa Mobidiag Oy:stä

Vuonna 2000 perustettu Mobidiag kehittää innovatiivisia ratkaisuja edistämään infektiosairauksien diagnosointia ja on toiminut Euroopan kliinisen diagnostiikan markkinoilla vuodesta 2008. Mobidiag:n pääkonttori on Espoossa Suomessa ja tytäryhtiö Pariisissa Ranskassa. Mobidiag:n uusi Amplidiag® Easy -laite testeineen soveltuu sekä suurille että keskikoisille laboratorioille. Laite automatisoi työnkulun aina näytteenkäsittelystä vastaukseen saakka. Pian julkaistava Novodiag® -laite ja sen testit tarjoavat täysin automatisoidun ratkaisun ja soveltuvat parhaiten pienemmille näytemäärille ja laboratorioille. Lisätietoa osoitteesta www.mobidiag.com. 

 

Tietoa Tekesistä

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Toiminnallaan Tekes edistää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, auttaa kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luo perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. www.tekes.fi

 

Download English version

Lataa PDF tiedosto

 

Yhteystiedot:

Tuomas Tenkanen

+350 50 553 4980

info@mobidiag.com